Navoaka voalohany tao amin’ny gazety TEACH, laharan’ny Septambra/Oktobra 2007 Nataon’i Richard Worzel [ Traduire ] Ny zavatra iray henoko matetika amin’ny mpampianatra dia ny hoe tsy miraharaha ny andraikiny amin’ny maha-ray aman-dreny azy ny isan-jaton’ny ray aman-dreny kely nefa tsy mitsaha-mitombo, fa mamela ny zanany hihalehibe toy ny olon-dratsy fa tsy mianatra ny maha-olombelona tompon’andraikitra. Ny ray aman-dreny toy izany dia miala amin’ny asa natolony (mety ho) an-tsitrapo, ary mampidi-doza ny ambiny amintsika, manimba ny tenany, fa indrindra manimba ny zanany. Ny zanak’izy ireo dia tonga any am-pianarana ho toy ny zaza tsy manan-tsaina sy ratsy vava ary manana toe-tsaina manasarotra ny fianarana, ary manelingelina ny fahaizan’ny mpampianatra mampianatra ankizy hafa koa. Ahoana àry no tokony hahatongavanao ho ray aman-dreny tompon’andraikitra amin’izao androntsika izao? Inona ny famaritana asa mifandraika amin’ny toerana? Eny, tokony ho fantatry ny ankizy aloha fa misy fetrany ny zavatra azony atao sy ny fitondran-tenany. Tsy natao hampitoniana sy ho azo fehezina fotsiny izany; izany koa mba hanampiana azy ireo hahatsapa ho voaro sy hampitombo fahatokiana. Ny ankizy madinika amin’ny sokajin-taona rehetra, anisan’izany ny zatovo, dia hitsapa ny fetra napetrakao, hanosika azy ireo, ary hanao izany amin’ny ampahany izy ireo satria te-hahafantatra hoe aiza izy ireo no azo antoka. Raha mifanaraka amin’izay azony atao sy tsy vitany ny hafatrao, dia fantatr’izy ireo fa ho voaro izy ireo raha mijanona ao anatin’ireo fetra ireo. Raha toa ka tsy mifanaraka ny hafatrao, raha masiaka sy tsy mitombina ianao rehefa mahatsiaro ho kivy, ary mora mandeha sy mamela heloka rehefa mahatsiaro ho tsara ianao, dia mandefa hafatra mifangaro ianao, ary miteraka tebiteby ao an-tsain’ny olona. ny zanakao. Tsy hain’izy ireo mihitsy ny manao fihetsika, ary mifantoka amin’ny fihetsikao fa tsy ny azy. Ankoatr’izay, rehefa tsy mifanaraka ianao dia manome antoka fa hanome anao fotoana sarotra sy sarotra kokoa izy ireo, miteniteny foana sy mimenomenona mba hahazoana ny lalany. Raha fantatr’izy ireo kosa fa rehefa miteny ianao hoe “tsia”, dia farany izany, dia hijanona izy ireo rehefa miteny ianao hoe tsia. Ny dikan’izany koa dia ny hoe tsy maintsy mieritreritra izay fetra apetrakao ianao, ary tsy ho an’ny anio ihany, fa ho an’ny taona ho avy. Ohatra, nataonay mivady ho fitsipika vy izany fony mbola kely ny zanakay, afa-tsy rehefa niara-nilalao taminy izahay dia tsy mandainga na manitatra. Rehefa lehibe ny zanakay, dia fantatr’izy ireo fa afaka miantehitra tanteraka amin’izay nolazainay fa marina izy ireo, na momba ny zava-mahadomelina izany, na ny firaisana ara-nofo, na ny antony tsy ahafahany mijanona mandritra ny fotoana voafetra. Indraindray dia tsy mahazo aina izany, toy ny rehefa nanontany izy ireo hoe avy aiza ny zazakely tamin’izy mbola kely, na ny hevitray momba ny marijuana rehefa lehibe izy ireo. Ny hoe tsy miovaova dia midika koa hoe mifehy tena. Tsy mora mihitsy ny manafay ny ankizy, fa tsy maintsy atao, tsy amin’ny famelezana azy, fa amin’ny fanaovana izay hahafantarany fa misy vokany ny fihetsika tsy mendrika. Ary ny fitsipi-pifehezana dia tsy maintsy refesina, ampiharina tsy misy fahatezerana, ary mifanaraka amin’ny hetsika iray mankany amin’ny iray hafa mba hianaran’ny zanakao ny tsara amin’ny tsy mety. Ny ray aman-dreny tsy manara-penitra dia mametraka ny zanany amin’ny tsy fahombiazana, ary manary ny fakony amin’ny olon-kafa, indrindra ny mpampianatra. Raha tsy anarinao ny zanakao, na tsy mifanaraka amin’izany ianao, dia mety hanakorontana sy tsy mahalala fomba ny zanakao, ka ho sarotra ny hampianatra sy hanohintohina ny asa ho avy, ny fahaizany mifandray amin’ny hafa, ary ny fahafahany mifanaraka tsara amin’ny fiaraha-monina. Avy eo, mila mitia ny zanakao ianao, ary midika izany fa mila mandany fotoana miaraka aminy ianao. Tsy afaka manolo ny “fotoana kalitao” ho “fotoana be” ianao. Ny fotoana tsara dia cop-out, fiezahana hividy fitiavana. Raha tsy mandany fotoana miaraka amin’izy ireo ianao, ny hafatra alefanao dia hoe tsy zava-dehibe izy ireo. Ary satria ianao no zava-dehibe indrindra na olona eo amin’ny fiainany, dia hanatsoaka hevitra momba ny hasarobidin’ny tenany avy amin’ny zavatra ataonao izy ireo. Mety hampamirapiratra ny tarehiny ny fividianana fanomezana ho azy ireo, fa ny fiarahana amin’ny takariva sy ny faran’ny herinandro ary ny fialan-tsasatra miaraka dia hahatonga azy ireo hahatsapa ho tsara momba ny tenany sy ny fifandraisany aminao, izay vao mainka ho zava-dehibe kokoa rehefa mihalehibe izy ireo. Mila modely amin’ny fitondran-tena tianao hananana azy ireo ianao. Matetika izy ireo dia tsy miraharaha izay lazainao, fa mijery izay ataonao izy ireo ary mandray izany ho famantarana ny tokony hataony. Raha mandainga sy mamitaka ianao, manao fihetsika tsy miangatra amin’ny mpamily hafa, mihinana be loatra, manao ovy eo amin’ny fandriana, na mitsambikina amin’ny findainao tsy miraharaha ny olona miaraka aminao, ary mampahatezitra ny vahiny manodidina anao, manome alalana azy ireo hanao toy izany koa ianao. . Rehefa mandray anjara amin’ny asa fiaraha-monina ianao ary manasa azy ireo hiaraka aminao, dia mandefa hafatra momba ny fomba hahatongavana ho olom-pirenena tompon’andraikitra amin’ny fiteny matanjaka lavitra noho ny fitoriana foana. Ireo zavatra roa ireo – ny mandany fotoana miaraka amin’izy ireo, ary ny maha-modely tsara – no henjana indrindra ary mitaky fifehezan-tena indrindra satria misy foana ny fakam-panahy hanamaivanana, fa tsy afaka. Avy eo, ampahafantaro azy ireo izay tsy azony atao. Mametraha fetra ny fotoana laniny amin’ny lalao, amin’ny Internet, miresaka amin’ny namana amin’ny finday na mandefa SMS. Mametraha fitsipika momba ny horonan-tsary sy horonan-tsary mety hojereny sy tsy hojereny – dia araho izay hojereny ary hifanaraka sy mifanaraka amin’ny taonany. Mety hahita fomba manodidina ny fameperanao izy ireo indraindray, toy ny rehefa mitsidika namana. Raha fantatrao izany dia lazao azy ireo fa tsy afaka mitsidika ireo namana ireo intsony izy ireo. Raha te handany fotoana bebe kokoa amin’ny lalao ordinatera amin’ny Internet izy ireo, dia manaova rafitra iray ahafahan’izy ireo mahazo fotoana toy izany amin’ny alàlan’ny firosoana amin’ny entimodiny. Ataovy azo antoka fa fantatr’izy ireo fa tokony hiteny izy ireo hoe “azafady” sy “misaotra” ary maneho fanajana amin’ny hafa. Raha fintinina dia ampianaro fitondrantena izy ireo, satria tsy ho fantany raha tsy ianao. Hiteraka adihevitra sy fikorontanan’ny maso izany, saingy zava-dehibe izany. Betsaka ny zavatra mety hanimba azy ireo ara-pihetseham-po, ara-tsaina, ary na ara-batana mihitsy aza. Ary toa manao izay ho afany ny fiarahamonintsika mba hanimba ny ezaka ataonao amin’ny maha-ray aman-dreny anao. Indrindra indrindra, lazaina aminao fa anjaranao ny miaro ny zanakao amin’ny voka-dratsin’ny fiaraha-monina izay manana tombontsoa ara-barotra amin’ny fanimbana azy ireo amin’ny sarimihetsika, horonan-tsary, lalao ordinatera, sy ny maro hafa. Toy ny hoe mitady hitaona ny zanakao hihosinkosina ao anaty fotaka ny fikambanana nefa izy ireo indray no milaza aminao fa anjaranao ny mitazona azy ireo ho madio. Tsy rariny izany, ary vao mainka sarotra ny asa. Jim Garbarino, mpampianatra sosiolojia ao amin’ny Oniversiten’i Cornell, dia milazalaza io tontolo io ho “fiaraha-monina misy poizina”. Misy ray aman-dreny mino fa ny sekolintsika dia tokony hampianatra fitondran-tena sy fahalalam-pomba. Efa nisy mpampianatra nilaza tamiko momba ny ray aman-dreny manenjika azy ireo satria tsy mahalala fomba ny zanany, toy ny hoe diso ny mpampianatra. Diso izy ireo. Ny sekoly ihany no afaka manohy izay efa vitan’ny ray aman-dreny. Raha tsy mahalala fomba ny zanakao dia ianao angamba no antony. Ary farany, manaova fialan-tsasatra ho an’ny tenanao. Sarotra ny fitaizana ray aman-dreny, ary tsy misy olona tonga lafatra amin’izany. Aza avela hanenjika anao ny fahadisoam-panantenana taloha na hahatonga anao ho tezitra amin’izy ireo na amin’ny tenanao. Ataovy izay tsara indrindra vitanao, ary rehefa solafaka ianao dia tapaho ny hanao tsara kokoa amin’ny manaraka. Richard Worzel ( @futuresearch ) dia futurista malaza any Canada izay miresaka amin’ny mpandraharaha maherin’ny 20.000 isan-taona. teny Al Woods Ray aman-dreny tompon’andraikitra Ny maha-ray aman-dreny dia iray amin’ireo fifaliana lehibe indrindra eo amin’ny fiainana izay manova tanteraka ny olona iray. Rehefa fantatry ny olona fa ho ray aman-dreny izy ireo, dia matetika izy no mahatsapa fihetseham-po mahery vaika manomboka amin’ny fientanentanana, ny tebiteby ary ny fiandrasana, miaraka amin’ny fanontaniana maro be. Manomboka manontany tena ny olona hoe ahoana no hitaizana ny zanany sy ny tokony hataony sy ny tsy tokony hataony. Ny ray aman-dreny tsirairay dia maniry ny zanany ho ny tsara indrindra amin’ny tenany, ary tsapany fa ny ampahany lehibe amin’izany dia miankina aminy ary tsy fantany hoe aiza no hanombohana. Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hahatongavanao ho ray aman-dreny tompon’andraikitra kokoa:

Ataovy mazava ny sisin-tany

Ny olona sasany dia miezaka mafy mba ho ray aman-dreny mahafinaritra mba hahazoana ny fitiavana sy ny fitokisan’ny zanany. Miaraka amin’izany fiezahana hitazomana hatrany ny zanany ho sambatra, dia matetika izy ireo no manadino ny maha-zava-dehibe ny fametrahana fetra sy fetra mazava. Raha ny marina, tsy maintsy mahatsapa ianao amin’ny fotoana iray fa tsy andraikitrao ny fahasambaran’izy ireo. Azo antoka fa tsy faly amin’ny fetra apetrakao aminy na amin’ny fanapahan-kevitra raisinao izy ireo, nefa mbola ilaina ihany izany mba tsy hahatonga anao ho zaza simba. Na fitsipika ao an-trano izany, na fetran’ny fitondran-tena, na ny fomba fitondrany anao, dia tsy maintsy misy tsipika mazava tsara eo amin’ny fifandraisanao amin’ny zanakao. Io karazana fifehezana io no mampianatra azy ireo hifehy tena sy ny fomba hahatongavany ho tompon’andraikitra.

Mamorona Time Quality

Maro ny ray aman-dreny mihevitra fa ny hany andraikiny amin’ny zanany dia ny mikarakara izay ilainy toy ny famahanana azy, ny fitafy azy, ny fanabeazana azy ary ny fikarakarana ny fahasalamany. Na dia izany aza no andraikitry ny mpikarakara rehetra, dia misy ihany koa ny andraikitry ny mandany fotoana tsara miaraka amin’ny zanakao hatramin’ny mbola kely. Tsy fantatry ny ray aman-dreny ny maha-zava-dehibe ny fihetsika tsotra toy ny milalao miaraka amin’ny zanakao na mamaky tantara alohan’ny hatoriana amin’ny fiheverana fa tsy ho tadidiny izany. Na izany aza, io karazana fotoana tsara io dia misy fiantraikany tsara amin’ny fivoaran’ny zaza ary miteraka fifamatorana tsy tapaka hatramin’ny fahazazana.

Manomeza Ohatra

Ny maha-ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mihoatra noho ny fitaizana ny zanakao, fa manana andraikitra amin’ny tenanao koa ianao mba hampihatra ny fifehezan-tena manodidina azy. Tsy afaka mitory izay tsy fanao; izany no ilainao manara-maso mandrakariva ny fitondran-tenanao, ny fiteninao, ary na dia ny fihomehezanao amin’ny zanakao aza. Anisan’ny adidy amin’ny tenanao ny tsy hatahotra ny hitady fanampiana rehefa tonga amin’ny fitaizana tompon’andraikitra sy mitady fomba hanatsarana hatrany. Misy ray aman-dreny maro any mizara ny traikefany manokana izay afaka manampy anao, ny tokony hataonao dia ny mijery ny tranokalany mba hahazoana torohevitra volamena. Dingana lehibe tokony hatao izany satria ny ankizy dia mianatra ny zava-drehetra amin’ny fijerena ny ray aman-dreniny. Dada tompon’andraikitra

Amporisiho ny Fahaleovantena

Sarotra ho an’ny ray aman-dreny ny haka sary an-tsaina ny zanany tsy mila azy ireo rehefa avy niankina taminy tamin’ny zava-drehetra tamin’ny fiainany manontolo. Na izany aza, anjara amin’ny asanao ny mitaiza zaza manana fitaovana sy toetra hifindra ho olon-dehibe mahaleo tena sy mahavita tena. Ny dingana voalohany amin’ny fanatrarana izany dia ny fametrahana ny fiheveran-tena ho an’ny zanakao amin’ny fanomezana azy ireo fiderana hendry izay manasongadina ny fahaizany sy ny tanjany. Azonao atao ihany koa ny mampiroborobo ny fahaleovantenany amin’ny alàlan’ny famelana azy ireo handray fanapahan-kevitra manokana hatramin’ny fahazazany na dia amin’ny zavatra madinika toy ny akanjony isan’andro aza izany.

Miezaha ho amin’ny fifandraisana misokatra

“Satria nolazaiko izany” dia tsy valiny mahomby amin’ny ankizy intsony rehefa mangataka azy ireo hanao zavatra ianao na hametraka fitsipika. Na dia mbola kely aza ny zanakao dia ataovy izay hahazoanao fanazavana foana momba ny zavatra rehetra mahakasika ny fitsipi-pifehezana na ny fitsipika sy fitondran-tena ankapobeny. Ataovy azo antoka fa ampidirinao foana ny fihetseham-ponao amin’ny resadresakao amin’ny zanakao, mba ho azony tsara kokoa ny fihetsikao sy ny antony manosika anao. Mila mihaino azy ireo koa ianao rehefa miresaka momba ny fihetseham-pony manokana izy ireo ary manome toerana azo antoka ho azy ireo haneho ny heviny. Ity karazana fifandraisana misokatra amin’ny fifandraisan’ny ankizy sy ny ray aman-dreny ity dia tena ilaina ary manaporofo ny lanjany rehefa lehibe izy ireo. Amin’ny farany, rehefa tonga amin’ny maha-ray aman-dreny tompon’andraikitra, ny zava-dehibe indrindra dia ny manao izay fara herinao. Tsy tokony hanery ny tenanao koa ianao amin’ny dingana satria ho hitan’ny zanakao ny adin-tsainao. Tsarovy fa aza mafy loatra amin’ny tenanao, traikefa fianarana tsy misy fiafarana ny fitaizana ary tsy maintsy manao fahadisoana ianao indraindray ary manao izany tsara amin’ny fotoana hafa. Mila matoky ny tenanao fotsiny ianao ary mandeha amin’ny diany, miaraka amin’ny ambony sy ambany rehetra ary mirehareha amin’ilay olona notezainao. Amin’ny maha-olon-tsotra sy olom-pirenena tompon’andraikitra antsika, ny maha-ray aman-dreny tompon’andraikitra dia anisan’ny adidintsika voalohany indrindra. Amin’ny fotoana izay niteraka tombantombana be dia be ny fitaizana, dia manontany tena hoe manao ahoana ny endrik’ireo ray aman-dreny tompon’andraikitra. Ity ambany ity ny lisitry ny zavatra ataon’ny ray aman-dreny tompon’andraikitra sy tsy ataon’ny ray aman-dreny mifototra amin’ny zavatra niainako manokana tamin’ny naha-zaza sy ny maha-ray aman-dreny ahy. 1. Mampianatra bebe kokoa amin’ny alalan’ny asa (sy ohatra) izy ireo fa tsy amin’ny teny. Ny fandinihana isan-karazany dia nanaporofo fa ny ankizy dia mianatra bebe kokoa amin’ny fandinihana sy ny fanandramana izao tontolo izao fa tsy amin’ny teny ampianarina. Ny ray aman-dreny manana andraikitra dia manome ohatra sy fitondran-tena tsara ho an’ny zanany mba hianarana. Raha tokony hiteny izy ireo hoe ‘mahay manaja’, dia maneho fahalalam-pomba amin’ny fahalalam-pomba eo amin’ny fiainany andavanandro. 2. Mamporisika bebe kokoa izy ireo ary tsy mitsikera kokoa Anisan’ny andraikitry ny ray aman-dreny lehibe indrindra ny fametrahana fahatokisana ny zanany ary azo tanterahina izany amin’ny alalan’ny famporisihana sy famporisihana bebe kokoa ny tanjany sy ny toetra tsara ananan’ny ankizy. Ny fanakianana tsy tapaka dia mety hanala ny fiheveran-tena ho an’ny ankizy ary hanimba azy ireo. Afaka mitondra azy ireo amin’ny fomba fisintonana sy ny tsiambaratelo izany, raha ny fankasitrahana tsy tapaka dia manampy amin’ny fananganana zaza matanjaka, matoky tena ary tsara. Mamaly soa ny ray aman-dreny tompon’andraikitra ny fitondran-tena tsara. 3. Mandany fotoana tsara miaraka amin’ny zanany izy ireo Ny tatitra dia nanoro hevitra fa rehefa tonga ny fotoana miaraka amin’ny ankizy, ny kalitao dia mihoatra ny habetsahana. Isika rehetra dia aleontsika ny ora iray misy fotoana milamina, tsy variana, fotoana tsara iarahana amin’ireo olon-tiantsika mandritra ny adiny efatra feno fanelingelenana, fifantohana mizarazara ary fifamaliana tsy mendrika. Mandany fotoana tsara miaraka amin’ny zanany izy ireo izay manampy amin’ny fampivelarana fifamatoran’ny fitiavana sy fifankahazoana lalina eo amin’ny ray aman-dreny sy ny zanany ary mamorona ny fombafombany manokana toy ny fombafomba mandritra ny roa minitra amin’ny mama-ditation. Sary avy amin’ny Unsplash 4. Miasa amin’ny maha-tompon’andraikitra azy ny tenany Araka ny nolazaiko tao amin’ny teboka no. 1, mianatra bebe kokoa avy amin’ny ohatra ny ankizy. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mitondra tena tsara eo anatrehan’ny zanany. Amin’ny maha-tompon’andraikitra azy dia mikarakara ny maha-reny izy ireo, tsara fanahy amin’ny hafa, manao ny marina ary tena izy. 5. Mamporisika ny fifampiresahana amin’ny ankizy izy ireo Ny fampirisihana ny fifanakalozan-kevitra miaraka amin’ny ankizy dia misy tombony roa: mahatonga azy ireo hahatsapa fa zava-dehibe ny fandrenesana ny heviny ary manampy azy ireo amin’ny fampivelarana ny fahaiza-manaony. Be dia be ny olana azo vahana amin’ny fifandraisana malalaka sy ny fifampiresahana ara-pahasalamana sy lojika. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mihaino amim-pahavitrihana ny zanany ary mametraka izany ho toy ny tohatra mankany amin’ny fifanakalozan-kevitra manan-danja sy mahasoa. 6. Mitoetra ho mpivady izy ireo Tao amin’ny fanadihadiana nataon’i Robert Epstein sy Shannon Fox, dia nilaza izy ireo fa ny ‘fahaiza-manao amin’ny fifandraisana’ dia iray amin’ireo ‘fahaiza-manao fitaizana lehibe indrindra’. Araka ny fanadihadiana, ny ray aman-dreny izay mampiseho fahaizana mifandray amin’ny mpivady dia mitaiza zanaka sambatra kokoa. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mitondra tena toy ny mpivady sambatra sy mifandray mba hanome ohatra tsara ho an’ny ankizy. 7. Takatr’izy ireo ny fitenin’ny zanany Gary Chapman dia nanome anay tenim-pitiavana dimy ho an’ny ankizy. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia tsy mianatra ny fiteny tian’ny zanany fotsiny, fa miezaka mifandray amin’izy ireo amin’ny fiteny iray ihany. Izany dia manampy betsaka amin’ny famahana mivantana ny filan’ny ankizy ary mameno ny banga ara-pihetseham-po eo amin’ny ankizy. 8. Avelany handray fanapahan-kevitra ny zanany Ny famelana ny ankizy handray ny fanapahan-keviny manokana dia manampy azy ireo hahita ny tenany sy hahatsapa ho manan-danja. Tokony hatomboka amin’ny fahatanorany izany saingy miankina amin’ny taonany sy ny fahamatorany ihany koa ny fanapahan-kevitra avela ho azy ireo. Tsy mamela ny ankizy hanapa-kevitra izay tiany ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny tompon’andraikitra kosa dia manome azy safidy ary mamela azy hisafidy. Rehefa mitombo tsikelikely ny fahaizan’izy ireo mitsara, dia azo ampitomboina io karazana safidy io. 9. Manantitrantitra kokoa ny amin’ny fitsipi-pitondran-tena izy ireo fa tsy ny zavatra ara-nofo Imbetsaka no voaporofo fa amin’ny farany, ny fitsipi-pitondran-tena dia ambony noho ny fananana ara-nofo. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia manome lanja bebe kokoa ny soatoavina toy ny fahitsiana, ny hatsaram-panahy, ny fangorahana ary ny tsy fivadihana ary ny kely kokoa amin’ny lafiny ara-materialy toy ny naoty, ny fifaninanana, ny zavatra lafo vidy ary ny fitafy. Takatr’izy ireo fa ny toetran’ny feo dia mandeha lavitra noho ny naoty tsara kokoa. 10. Mandray ny fitaizana mora foana izy ireo amin’ny fanomezana fahatsiarovana tsara Tsy manaraka ny fitaizana ny helikoptera izy ireo ary tsy ray aman-dreny masiaka tanteraka. Eo izy ireo — fitaizana ankizy tsara kokoa amin’ny fanomezana azy ireo tokantrano sambatra hipetrahana. Mamorona fahatsiarovana tsara ho an’ny zanany izay maharitra mandritra ny androm-piainana. Inona no tsy ataon’ny ray aman-dreny tompon’andraikitra 1. Tsy misandoka ny sainy amin’ny ankizy izy ireo Tena ray aman-dreny marina izy ireo ka rehefa mandany fotoana miaraka amin’ny ankizy izy ireo dia tena manao izany. Tsy mody miseho ho eo ara-batana fotsiny izy ireo. Mahatsiaro ny fanatrehan’ny zanany izy ireo ary manome fiheverana tsy tapaka ny zanany. 2. Tsy mampitaha ny zanany amin’ny hafa izy ireo Tsy tafiditra ao anatin’ny fandrika fampitahana izy ireo mba hahatonga ny zanany hahatsapa ho ambany. Mino ny maha-tokana ny zanany izy ireo ary manalavitra ny fampitahana sy ny fitsarana tsy ilaina. 3. Tsy manakana ny zanany tsy hilaza ny heviny izy ireo Sarobidy amin’izy ireo izay lazain’ny zanany ary avelany hanana fomba fisainany manokana ny ankizy. Tsy mitsara ny zanany araka ny heviny koa izy ireo. 4. Tsy mametraka ny fanapahan-keviny amin’ny zanany izy ireo Mitondra ny zanany ho olon-tokana izy ireo ary noho izany dia tsy mametraka ny safidiny sy ny fanapahan-keviny amin’ny ankizy. Avelany hisafidy aloha ny zanany ary miankina amin’ny safidy no hanapa-kevitra na hanaraka ny fanapahan-kevitry ny ankizy na tsia. 5. Tsy “manao” toy ny ray aman-dreny lehibe izy ireo Tsy mihetsika na mody izy ireo. Na inona na inona izy ireo dia tena izy ireo. Tsy midera ny zanany eo imason’ny hafa izy ireo ary manakiana azy ireo rehefa irery ary tsy manao zavatra tsara loatra mba hahazoana fankasitrahana avy amin’ny hafa. Ny ray aman-dreny manana andraikitra dia mianatra ny ho tonga ray aman-dreny lehibe amin’ny fanaovana ireo zavatra 11 voalaza etsy ambony ary manao izany amin’ny fo. tsy fitaizana-ray aman-dreny-vs-tompon'andraikitra Tsy misy fomba tokana ho an’ny ray aman-dreny, fa ny fitazonana ireo fenitra fototra momba ny fiarovana sy ny fitondran-tena dia mety hitondra fahasamihafana eo amin’ny fitaizana tompon’andraikitra sy tsy mitandrina. Olona maro no ray aman-dreny amin’ny fomba izay maneho ny fitaizana azy manokana, hoy ny fanazavan’ny North Shore Family Services. Na dia manao fihetsika tsy mitanila aza ny ray aman-dreny, dia tsy mbola tara loatra ny manova fomba fiasa sy mampiasa paikady fitaizana tompon’andraikitra kokoa.

Fametrahana fitsipi-pifehezana

Ny fifehezana dia matetika faritra iray izay manify ny elanelana misy eo amin’ny fitaizana tsy mitandrina sy mandray andraikitra. Ny fifehezana henjana loatra dia mety hahatonga ny ankizy hatahotra, hanahy na hiankin-doha. Ny famaizana henjana be loatra dia mety ahitana sazy ara-batana mafy, fanasaziana ankizy iray noho ny fitondran-tena ratsy ataon’ny iray tampo aminy, mivazavaza amin’ny ankizy iray noho ny fahadisoana tsotra (ohatra, ankizy kely nandraraka zava-pisotro), na manozona ankizy iray. Mety hisy vokany ratsy koa ny tsy fifehezana. Amin’ny ankapobeny, ny fifehezana tsy mety dia mety hitarika ny ankizy hanana fahatakarana ratsy momba ny fitsipika sy ny zavatra antenaina ara-tsosialy. Ny ankizy tsy manana fifehezana — na fifehezana tsy mifanaraka — dia mety ho sahirana amin’ny fampandrosoana any am-pianarana ary sarotra amin’ny fanarahana ny toromariky ny manam-pahefana. Mety hahatsiaro ho manan-jo hahazo tombontsoa na tombontsoa koa izy ireo, ka sahirana amin’ny fitazonana ny etika miasa ara-pahasalamana. Ny fitaizana tompon’andraikitra dia mampifandanja ny fitiavana sy ny fahatakarana amin’ny fetra mahomby. Na dia tsy hanao safidy tsara foana aza ny ray aman-dreny tompon’andraikitra, ary mety ho henjana na milefitra loatra indraindray, dia hiezaka ny hianatra avy amin’ireo fahadisoana ireo sy hitarika ny zanany ho amin’ny fomba fijery salama izy ireo.

Fitaizana tsara

tsy fitaizana-ray aman-dreny-vs-tompon'andraikitra

faritra

Ny fametrahana fetra ara-pahasalamana dia afaka manavaka ny ray aman-dreny tompon’andraikitra amin’ny ray aman-dreny tsy mitandrina. Amin’ny ambaratonga fototra indrindra, ny sisintany dia ny fiafaran’ny olona iray ary ny fiafaran’ny olona iray hafa. Andraikitry ny ray aman-dreny ny manampy ny ankizy hahatakatra ny andraikiny eo amin’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina. Satria mety hisy fiantraikany eo amin’ny fifandraisan’izy ireo eo amin’ny fifandraisany hatrany amin’ny olon-dehibe ny anjara asa ianaran’ny ankizy amin’ny fahatanorany, ny ray aman-dreny tompon’andraikitra iray dia tokony ho vonona hametraka fetra ho an’ny zanany, hampihatra ireo fetra ireo ary hanao fifanakalozan-kevitra momba ny anjara andraikiny eo amin’ny fianakaviana sy eo amin’ny fiaraha-monina amin’ny ankapobeny. Ohatra, na dia tsara aza ny manome safidy ny ankizy momba ny akanjony, ny zavatra hitany amin’ny tele, ary ny fomba fandaharam-potoanany malalaka, dia mety hanimba ny fahasalaman’ny ankizy ny fitenenana be loatra momba ny fomba fitantanana ny tokantrano. Tsarovy: ianao no ray aman-dreny ary manana fahefana fara-tampony amin’ny fomba fitantanana ny tokantranonao. Tsy midika izany fa mila manamaivana ny hevitry ny zanakao ianao, fa manamaivana ny safidy miaraka amin’ny andrasana sy fetra mifanaraka amin’ny taonany. Ny fitadidiana fa ianao no ray aman-dreny fa tsy sakaizan’ilay zaza dia fetra lehibe sy toetra fototra amin’ny fitaizana tompon’andraikitra. Tsy ho tian’ny zanakao foana ny safidinao (ary mety haneho izany mafy izany), fa ny anjaranao dia ny manampy ny zanakao hifindra ho olon-dehibe tompon’andraikitra sy mahaleo tena ary tsy mifanaraka amin’ny fanirian’ny zanakao foana io andraikitra io. Na dia mety mahasosotra na mahasosotra aza ny fananana zaza tezitra sy mitabataba, ny fiatrehana ireo fihetsika ireo dia ampahany iray amin’ny fitaizana tompon’andraikitra.

Mijinja izay afafinao

Ny fitaizana ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia tsy vitan’ny hoe mitarika ny zanakao amin’ny lalana marina; Tafiditra ao anatin’izany koa ny fanaraha-maso ny fihetsikao sy ny fihetsikao manokana ary ny famaliana amin’ny fomba tianao hotahafin’ny zanakao. Izany hoe mijinja izay afafinao ianao. Ohatra, raha manompa, mikiakiaka, na manambany olon-kafa ianao — eny fa na dia amin’ny vazivazy aza — dia azo inoana fa handray an’ireo fihetsika ireo ny zanakao. «Ataovy araka izay lazaiko, fa tsy araka izay ataoko» dia tsy miasa ary mety ho ohatra amin’ny fitaizana tsy mandray andraikitra. Amin’ny maha-ray aman-dreny tompon’andraikitra anao, ny ampahany amin’ny asanao dia ny mamolavola ireo karazana fitondrantena sy soatoavina tianao ho hita amin’ny zanakao, anisan’izany ny faharetana, ny fanajana ary ny etika miasa tsara. Izany hoe, raha toa ka mitovy amin’ny ankamaroan’ny ray aman-dreny ianao, dia nandray fahazaran-dratsy vitsivitsy nandritra ny fiainanao. Raha tianao ny zanakao hiala amin’ireo fahazarana sy fahadisoana ireo, dia makà fotoana hijerena ny fitondrantenanao manokana ary manaova fiovana tsara. Raha solafaka sy manozona ianao, ohatra, dia mifona amin’ny zanakao ary asehoy fa fantatrao fa nanao fahadisoana ianao ary miezaka ny hiova ho tsara kokoa. Ny fahafantarana ny kilemanao dia mety ho fomba tsara hanampiana ny ankizy hianatra ny lanjan’ny fahatsiarovan-tena sy ny fandraisana andraikitra amin’ny safidinao sy ny fitondrantenanao manokana.

Fitandremana tompon’andraikitra: Fikarakarana tena

Na dia heverinao ho andraikitra voalohany aza ny zanakao, dia ho sarotra ny hanome izay ilainy raha tsy mahafeno ny filanao manokana ianao. Na dia maro aza ny ray aman-dreny terena hanao asa faharoa, hiasa mihoatra ny ora, ary hanosika ny tenany ho amin’ny fetra ara-pihetseham-po sy ara-batana amin’ny fotoana iray na hafa, dia tsy maharitra izany mandritra ny fotoana maharitra. Na ny ray aman-dreny mazoto indrindra aza dia tsy afaka ny ho amin’ny tsara indrindra rehefa tsy mikarakara ny tenany izy. Tsy midika akory izany hoe mila miala sasatra ianao, izay tsy azonao na tsy ovainao ny zanakao, fa ataovy izay hahazoanao torimaso ampy, mihinana sakafo tsy tapaka, ary mikolokolo ny fifandraisanao, raha manana vady na olon-tiana ianao. . Na ny fampatoriana anao 30 minitra mialoha aza mba hanomezana anao sy/na ny namanao fotoana hialana sasatra sy hamelombelona anao dia afaka manampy anao hahatsapa ho voangona sy manam-paharetana kokoa amin’ny maha-ray aman-dreny anao.

Fikarohana fanampiana: Ny andraikitry ny ray aman-dreny faratampony

Filàna fototra Horona mankany amin’ny Continue

Vakio bebe kokoa avy amin’ny Wehavekids

Manana filana fototra maromaro ny ankizy rehetra: ara-batana, ara-pihetseham-po ary fanabeazana. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra iray dia mahafantatra ny haben’ireo zavatra ilaina ireo ary vonona ny hanome izay ilain’ny zanany araka ny tokony ho izy. Fanampin’izany, satria ny filàn’ny ankizy dia mivoatra arakaraka ny taonany, ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia tokony hanana fahalalana fototra momba ny fivoaran’ny zaza ary hahatakatra ny fizotry ny filàn’ny ankizy sy ny fitondrantenany mandritra ny androm-piainany. Toy izany koa, ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mahatakatra fa ny ankizy tsirairay dia miavaka ary tsy miezaka ny haka ny fomba rehetra mifanaraka amin’ny fomba fitaizana. Tena ilaina izany raha toa ka manana fetra ara-batana, ara-pihetseham-po na ara-tsaina ny ankizy iray. Fanampiana fitaizana Anisan’ny mampiavaka ny fitaizana tompon’andraikitra ny fahafantarana ny fotoana tokony hitadiavana fanampiana. Mety ho sarotra indraindray ny manome izay ilain’ny zanakao irery, na tsy ho vita mihitsy aza. Noho izany, ny ray aman-dreny tompon’andraikitra iray dia miaiky ny fetran’ny fahalalany sy ny faharetany, ka manatona ny hafa, toy ny fianakaviana, ny mpampianatra ary ny mpitsabo mba hahazoana fanampiana. Miaiky ny ray aman-dreny tompon’andraikitra fa tsy ho afaka hahazo ny valin’ny olana rehetra momba ny fitaizan-janany mihitsy izy ireo. Toy izany koa, ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia hitady fanampiana, na dia maharary na mahamenatra aza izany; Tsy misy olona te hanaiky fa ao anatin’ny henony izy ireo, fa ray aman-dreny ara-dalàna amin’ny fitaizana sy ny toetry ny olombelona. Na mila fanampiana amin’ny fifehezana ny ray aman-dreny na ny fitondran-tenan’ilay zaza na ny fahombiazan’ny fianarana, ny fitaizana ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mety mitaky ny fangatahana fanampiana amin’ny mpanolo-tsaina, mpiasa sosialy, mpitsabo zaza, na kilasy fitaizana tsy miankina. Toy izany koa, raha sahirana ara-bola ny fianakaviana iray, ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia hanatona ny loharanon-karena eo amin’ny fiaraha-monina rehefa ilaina izany mba hahazoana antoka fa manana sakafo mahavelona hohanina sy toerana azo antoka hipetrahana ny zaza iray, na dia tsy mahazo aina amin’izany karazana fihetsika mitady fanampiana izany aza ny ankizy. ray aman-dreny. Raha tsy mahazo aina ianao amin’ny fitadiavana fanampiana dia miresaha amin’ny ray aman-dreny hafa. Na dia toa «tonga lafatra» aza ny fiainan’izy ireo avy ety ivelany, dia azo inoana fa ho hitanao fa maro amin’izy ireo no mitovy toe-javatra aminao na efa teo amin’ny toeranao taloha.

Fitandremana tompon’andraikitra: Mampianatra ny zanakao

Asa azonao atao: Mampianatra ny ankizy ny fanajana ao anatin’ny 5 minitra na latsaka

Ity votoaty ity dia marina sy marina araka ny fahalalan’ny mpanoratra ary tsy natao hisolo ny toro-hevitra ofisialy sy manokana avy amin’ny matihanina mahay. Tochukwu Ibe for Daily gospel vibe on February 16, 2018: Lahatsoratra lehibe, Amin’ny hafa mba hanana zanaka tompon’andraikitra sy manankarena dia tsy maintsy ampianarinao ny hasarobidin’ny fahamarinana. ampianaro ny fomba fitantanam-bola sy ny fomba fiaina toy ny mpandraharaha. Ampianaro azy ireo ny fomba hanatanterahana ireo fitsipika ara-panahy ho an’ny mpanankarena dia ny fahafolonkarena sy ny fanatitra. MISAOTRA peachy avy amin’ny Home Sweet Home tamin’ny 14 martsa 2016: tsy mora ny fitaizana, mianatra isika rehefa mihalehibe Grace Marguerite Williams avy amin’ny tanàna lehibe indrindra eto amin’izao tontolo izao-New York City, New York tamin’ny 31 martsa 2014: Ity dia iray amin’ireo lahatsoratra tsara indrindra momba ny fitaizana. Ny maha-ray aman-dreny dia momba ny fitarihana, famporisihana ary fanampiana ny ankizy hanatratra ny tanjony. Fitiavana sy famelan-keloka amin’ny fahadisoana ataon’ny ankizy izany. Mankasitraka sy manaja ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy ny ankizy. Mikolokolo sy mampivelatra ny talenta manokana ananan’ny ankizy izany. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia ray aman-dreny misaina izay mino fa ny maha-ray aman-dreny dia tsy ny fitondrana zanaka eto amin’izao tontolo izao fotsiny nefa tsy mieritreritra ny fiantraikan’ny fihetseham-po, ara-batana, ary ara-tsosialy eo amin’ireo zanaka ao amin’io fianakaviana io. Ny ray aman-dreny tompon’andraikitra dia MANOMANA ho an’ny zanany sy manan-janaka ho takatry ny sain’izy ireo hikarakarana ara-pihetseham-po, ara-bola ary ara-tsaina. Lahatsoratra mahafinaritra, nifidy! Zava-dehibe ny andraikitra rehefa ray aman-dreny no resahina. Ny maha-tompon’andraikitra anao amin’ny maha-ray aman-dreny anao no mamaritra ny fomba hitomboan’ny zanakao.
Misy lafiny maro amin’ny fitaizana. Ny lafiny tsirairay dia manana anjara toerana lehibe amin’ny fomba fitaizanao ny zanakao. Amin’ireo hafa rehetra, ny andraikitra dia singa iray tena ilaina, ary tsy tokony hohadinoinao izany. Rehefa lasa ray aman-dreny ianao, dia misy andraikitra fanampiny eo an-tsorokao – ny andraikitry ny olon-kafa, indrindra amin’ny taona voalohany. Tsy maintsy mikarakara ny ankamaroan’ny zavatra mahakasika ny zanakao ianao. Reny sy zanaka Via Pexels Tsy maintsy mamahana azy ireo ianao, mandro, manampy azy ireo hatory, fa mihoatra noho ny zava-drehetra, tsy maintsy mamolavola ny zanakao ianao. Ny fitondrantenanao sy ny fihetsikao eo anatrehan’ny zanakao dia misy fiantraikany betsaka amin’ny toetrany. Na izany aza, ny maha-tompon’andraikitra bebe kokoa dia tsy zavatra azonao atao amin’ny alina. Izany dia dingana iray mandritra ny androm-piainana izay anazaranao ny maha-tompon’andraikitra anao mandra-pahatonga anao hanana fahatsapana andraikitra. Ity no fomba hahatonga anao ho tompon’andraikitra bebe kokoa amin’ny maha-ray aman-dreny anao.

Ray aman-dreny tompon’andraikitra dia mametraka fetra mazava

Rehefa mitaiza zaza ianao, dia tena ilaina ny mametraka fetra. Ny sisin-tany dia tokony hisy dikany ary ho an’ny roa tonta. Tsy maintsy misy fomba iray antenainao amin’ny zanakao hanao zavatra ao an-trano. Ohatra, raha mametraka fitsipika ianao fa tsy tokony hijery fahitalavitra ny zanakao aorian’ny adiny iray, ary tokony hatory amin’ny 10 ora alina izy ireo, dia ataovy izay hanarahany izany. Ny fijanonana amin’ny faran’ny herinandro sy ny filalaovana sarimihetsika amin’ny sinema indray mandeha dia tsy handratra be, fa ny zanakao dia tsy maintsy mahafantatra ny tsy hiampita ny sisin-tany. Toy izany koa, ny ray aman-dreny dia tokony hijery sy hanara-maso ny fitondran-tenany sy ny asany ihany koa. Tsy maintsy misy fomba amam-panao tokony hotandremana ao an-tranonao. Raha manana fahazarana mifoka sigara na manozona ianao, aza manao izany amin’ny zanakao. Fantatra fa haingana dia haingana ny ankizy rehefa mahita izany matetika. Ny fametrahana fetra dia mety ho dingana voalohany ho anao ho ray aman-dreny tompon’andraikitra. Ray sy Zanaka Via Pexels

Dicipline ny zanakao

Lafin-javatra tena ilaina ny fifehezana rehefa misy ray aman-dreny. Na tianao na tsy tianao, dia tsy maintsy mananatra ny zanakao ianao amin’ny fotoana iray eo amin’ny fiainanao. Mifanohitra amin’izany, tsy voatery ho tafiditra ao anatin’izany ny fanasaziana ny zanakao na ny kapoka azy. Azonao atao ny manafay ny zanakao amin’ny fomba tsara sy manorina. Ny fanaovana izany dia hahatonga ny fitoviana misy eo aminao sy ny zanakao mazava tsara momba izay azo ekena sy tsy azo. Noho izany, fantatry ny ankizy ny fihetsikao raha manao zavatra tsy mety izy. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny vokatra lojika rehefa misafidy ny hanafay ny zanakao. Noho izany, fantatry ny zanakao ny vokatry ny hetsika, ary ho tompon’andraikitra izy ireo raha manao fihetsika manokana. Ankoatr’izay dia vao mainka mahatonga azy ireo hahatsiaro tena sy ho tompon’andraikitra amin’ny asany manokana izany. Koa satria samy mahafantatra ny vokany ianao, dia tsy voatery hanenjika ny zanakao ao an-trano ianao isaky ny manao ratsy na manao fihetsika. Reny miaraka amin'ny Zanany vavy Via Pexels

Fantaro ny fahasamihafana misy eo amin’ny fiarovana sy ny fiarovana tafahoatra

Rehefa mihalehibe ny zanakao dia tsy maintsy manara-maso azy ireo foana ianao. Betsaka ny hetsika ara-batana ilain’izy ireo ny fanampianao. Mety haratra mafy mihitsy aza ny tsy fanampiana azy ireo. Noho izany, tokony ho azonao antoka fa eo ianao ho an’ny zanakao manodidina azy mba hiarovana azy ireo sy hanara-maso azy ireo. Ohatra, rehefa mianatra mitaingina bisikileta na mandeha an-tongotra ny zanakao, dia tsy tokony havelanao irery izy; tazony ny tanany ary ampifandanja tsara mandra-pahafeheziny izany. Ny fiarovana sy ny fiarovana dia samy avy amin’ny fitiavana sy fikarakarana ny zanakao. Na izany aza, rehefa miaro ny zanakao ianao, dia tena mahatonga azy ireo hiankin-doha sy halemy amin’ny lafiny rehetra amin’ny fiainany. Raha lasa fahazarana izany, dia mety tsy hianatra hanao zavatra samirery ny zanakao. Ohatra, raha raisinao amin’ny tahotra sao ho lavo isaky ny misafidy ny handeha ny zanakao, dia tsy hianatra handeha irery mihitsy izy. Ankizy mitaingina bisikileta Via Pexels

Mifandraisa tsara kokoa amin’ny zanakao

Ny iray amin’ireo lafin-javatra tsy hita maso indrindra amin’ny resaka fitaizana dia ny fifandraisana. Matetika ny ray aman-dreny dia mahatsapa fa ny andraikiny amin’ny zaza dia ny mameno ny filany fotsiny toy ny fanandroana azy, ny fandehanana azy, ny famahanana azy, sns. Na izany aza, ny andraikitry ny ray aman-dreny dia mihoatra lavitra noho ireo zavatra ireo. Ny fifandraisana dia sehatra iray tokony hatanjaka, indrindra amin’ny zanakao. Manana enta-mavesatra horesahina ny ankizy, fanontaniana an-jatony hapetraka, ary hevitra an’arivony omena. Tsy lazaina intsony izany rehetra izany raha toa ka misafidy ny tsy hipetraka sy hifandray amin’izy ireo ianao. Ny torohevitra, ny soatoavina ary ny lesona omenao ny zanakao amin’ireo resaka ireo dia mitoetra ao aminy mandrakizay. Ankoatra izany, rehefa mandany fotoana miaraka amin’ny zanakao ianao, dia mampianatra anao lesona tena izy koa izy ireo. Ankoatr’izay, ny fiarahana amin’izy ireo sy ny fihainoana ny vazivazy dia mampatanjaka ny fifandraisanao. Reny sy zanakavavy Via Pexels Ny maha-tompon’andraikitra dia zavatra tokony hataon’ny ray aman-dreny tsirairay. Olona maro no mety ho tompon’andraikitra alohan’ny hahatongavanao ho ray aman-dreny, saingy miova ny famaritana ny andraikitra rehefa lasa ray aman-dreny ianao. Ny fihetsikao sy ny fitondrantenanao dia tsy misy fiantraikany amin’ny andraikitrao amin’ny tenanao ihany fa amin’ny zanakao koa. Ankoatra izany, rehefa mahita ny ray aman-dreniny ho tompon’andraikitra ny ankizy, dia manahaka azy ireo ary amin’ny farany dia lehibe ho tompon’andraikitra atsy ho atsy. VAKIO MANARAKA: Mbola andraikitry ny ray aman-dreny ve ny zanany 18 taona? Loharano: Flux Magazine, WikiHow, Teach


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *